Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 3.2023 - CẦU CHO CÁC NẠN NHÂN BỊ LẠM DỤNG. THE POPE’S INTENTION FOR MAR 2023 - FOR VICTIMS OF ABUSE.

Chúng ta hãy cầu nguyện cho những ai bị tổn thương vì những thành viên của Giáo Hội; xin cho họ tìm thấy trong chính Giáo Hội sự hồi đáp cụ thể cho nỗi khổ đau của họ.

We pray for those who have suffered harm from members of the Church; may they find within the Church herself a concrete response to their pain and suffering.

Bài viết gần đây