Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 10.2022 - CẦU CHO GIÁO HỘI CỞI MỞ HẾT VỚI MỌI NGƯỜI. THE POPE’S INTENTION FOR OCTOBER 2022 - FOR A ChURCH OPEN TO EVERYONE.

Xin cho Giáo Hội, trung thành với Tin Mừng và can đảm khi loan báo, trở thành một cộng đoàn liên đới, huynh đệ và cởi mở. Ước mong Giáo Hội ngày càng mở ra hơn với tất cả mọi người.

We pray for the Church; ever faithful to, and courageous in preaching the Gospel, may the Church be a community of solidarity, fraternity and welcome, always living in an atmosphere of synodality.

Bài viết gần đây