Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 08.2022 - CẦU CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA. THE POPE’S INTENTION FOR AUGUST 2022 - FOR SMALL BUSINESSES.

Xin cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, bị ảnh hưởng nghiêm trọng do khủng hoảng kinh tế và xã hội, tìm được những phương thế cần thiết để có thể tiếp tục hoạt động nhằm phục vụ các cộng đồng.

We pray for small and medium sized businesses; in the midst of economic and social crisis, may they find ways to continue operating, and serving their communities.

Bài viết gần đây

Ban phụng vụ Hội SVCG TGP Hà Nội năm 2022

1. Trưởng ban Tên thánh, họ và tên: Maria Lê Hồng Ánh Ngày/tháng/năm sinh: 12/12/2000 Quê quán: Tân Khang, Nông Cống, Thanh Hóa Giáo phận: Thanh Hóa Đã hoặc đang tham gia nhóm sinh viên Công giáo: SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội 2. Phó ban phụ trách Phụng vụ …

Đọc thêm »