Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 5.2022
Chúng ta cùng cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được mời gọi sống tròn đầy, xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tình thần phân định sâu xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ.

Bài viết gần đây

Các Giám mục và Giáo phận Việt Nam năm 2022

I. GIÁO TỈNH HÀ NỘI 1. Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng Gm. Chính tòa: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri Thành lập Giáo phận: 1913 Địa chỉ: Tòa Giám Mục Lạng Sơn; 04 Văn Miếu, P. Chi Lăng, TP. Lạng Sơn 2. Giáo phận Hưng Hóa Gm. Chính tòa: Đức …

Đọc thêm »