Trang chủ / Tag Archives: svcghn

Tag Archives: svcghn

Chương trình giao lưu bóng đá Cựu SVCG TGP Hà Nội lần I

Chương trình giao lưu bóng đá Cựu SVCG TGP Hà Nội

CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU BÓNG ĐÁ Cựu Sinh viên Công giáo TGP Hà Nội (Lần Thứ I) Được sự cho phép của cha đặc trách Phê-rô Tạ văn Tuân, cùng sự thống nhất của anh chị cựu sinh viên các nhóm cũng như BĐH Hội sinh viên, Cựu Sinh viên …

Đọc thêm »