Lịch sử hình thành và phát triển

I. Lịch sử hình thành và phát triển

  • Năm 1997

+) Ngày 07 tháng 12 năm 1997, Hội Sinh Viên Công Giáo Tổng Giáo Phận Hà Nội (SVCGTGPHN) dưới sự linh hướng Đức cố Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng, với số lượng 7 nhóm thành viên ban đầu gồm: SVCG Nông Nghiệp, SVCG Nam Định, SVCG Hải Hà, SVCG Hà Nam, SVCG Thái Bình, SVCG Thanh Hóa, SVCG Xuân Hòa.

+) Thời gian này chủ yếu với các hoạt động: cầu nguyện, chia sẻ tại các nhóm, thánh lễ tháng, Lễ Truyền Thống.

  • Năm 2005

+) Giai đoạn 2000 – 2005 Hội tiếp tục các hoạt động: sinh hoạt, cầu nguyện, thánh lễ, mở rộng thêm các chương trình bác ái đặc biệt năm 2003 hội kết nạp thành viên thứ tám là nhóm SVCG Bùi Chu.

  • Năm 2010

+) Giai đoạn 2005 đến 2010 đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng trong các hoạt động của Hội với việc kết nạp thêm 11 nhóm Sinh Viên Công Giáo gồm: SVCG Thái Nguyên, SVCG Cổ Nhuế, SVCG Phát Diệm, SVCG Hưng Hóa, SVCG Hà Thành, SVCG Công Nghiệp, SVCG Phú Mỹ, SVCG Thạch Bích, SVCG Xuân Mai, SVCG Bắc Ninh, SVCG Di Trạch.

+) Tiếp tục duy trì các hoạt động trong giai đoạn trước cùng với đó hoạt động Tiếp Sức Mùa Thi được nhen nhóm trong thời kỳ này.

  • Năm 2015

+) Giai đoạn 2010 đến 2015 Hội kết nạp thêm 3 nhóm Sinh Viên Công Giáo gồm: SVCG Học Viện Quản Lý Giáo Dục, SVCG Hải Phòng, SVCG Trường May Xứ Dâu nâng tổng số thành viên lên 22 nhóm. Các hoạt động thời kỳ này được đầu tư hơn về chuyên môn số lượng, thành viên trong Hội sấp sỉ 3000 bạn sinh viên.

+) Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi được nhen nhóm trong thời gian trước đã thực sự giúp các bạn sĩ tử mang hình ảnh Hội Sinh Viên đến các Giáo Phận. Cha Đặc Trách giai đoạn này là Cha Gioan Lê Trọng Cung.

  • Năm 2018

+) Giai đoạn 2015 đến 2017: Dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Phaolô Nguyễn Văn Kiều cùng với 22 nhóm thành viên, Hội sinh viên tiếp tục phát triển, các hoạt động trước tiếp tục được duy trì, cùng với đó là chương trình Đại Hội thể dục thể thao mang đến nhiều giá trị cho các bạn sinh viên ngoài các chương trình cầu nguyện.

+) Đỉnh cao của giao đoạn này đó là Thánh lễ Truyền Thống lần thứ 20 tại giáo xứ Bằng Sở, đánh dấu 20 năm hình thành và phát triển của Hội Sinh Viên. Đặc biệt năm 2018 được hướng dẫn của bề trên, Hội Sinh Viên nhận cha Gioan Baotixita Lê Xuân Tuyến làm cha đặc trách.

  • Năm 2019 đến nay: Đây là thời gian có nhiều sự kiện quan trọng của Hội Sinh Viên.

+) Ngày 03/05/2019: Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên đã bổ nhiệm cha Phêrô Tạ Văn Tuân đặc trách sinh viên.

+) Tháng 6/2019 dưới sự hướng dẫn của cha đặc trách Phêrô Hội Sinh Viên chính thức nhận thánh Gioan Thánh Giá làm bổn mạng.

+) Tháng 12/2019: Ca khúc truyền thống “SINH VIÊN TRONG TÌNH CHÚA” của Hội chính thức được vang lên trong LTT lần thứ XXII.

+) Những chương trình thời gian này đã được thay đổi về nội dung và cách thức tổ chức để phù hợp với sự thay đổi chung của Giáo Hội cũng như xã hội.

+) Ngày 08/06/2022: Hội SVCG TGP Hà Nội chính thức được nâng lên thành “Ủy Ban Mục Vụ Sinh Viên TGP Hà Nội” (viết tắt UBMVSV TGP Hà Nội), là một Ủy ban Mục vụ của TGP Hà Nội, do Đức Tổng Giám Mục thành lập, nhằm giúp giới sinh viên đang học tập và sinh sống trên địa bàn TGP Hà Nội nhận thức vai trò tông đồ của mình, giúp họ định hướng cho tương lai, cũng như tích lũy những kỹ năng sống, kiến thức cho việc hội nhập vào thế giới toàn cầu hóa, đồng thời giúp họ khao khát sống và giữ những giá trị Kitô giáo.

+) Ngày 25/06/2022 kết nạp nhóm SVCG Yên Lộ là thành viên thứ 23.

II. Mục đích

+) Với mục đích gắn kết tình huynh đệ giữa các nhóm sinh viên Công Giáo để cùng nhau hướng tới một mục đích chung là sống đức tin trưởng thành và thực thi sứ mệnh truyền giáo được Chúa và Giáo Hội ủy thác cho từng người trong tư cách là những người tri thức Công Giáo.

III. Sứ mệnh

+) Kết nối Sinh Viên Công Giáo.

+) Loan báo Tin Mừng.

+) Sống Đức Tin trong lòng Giáo Hội.

IV. Tôn chỉ hoạt động

+) Yêu Thương – Phục Vụ

V. Cơ cấu tổ chức, hoạt động

1. Đức TGM TGP Hà Nội

2. Cha đặc trách

3. Quý Cha đồng hành

4. Quý Cha linh hướng

5. Quý Thầy, quý Sơ đồng hành

6. Ban điều hành

7. Các ban chuyên môn

8. Thành viên

9. Anh chị cựu

10. Ân nhân

11. Đối ngoại

  • Hiện tại Hội SVCG TGP Hà Nội được linh hướng bởi Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên – TGM TGP Hà Nội cùng cha đặc trách Sinh viên Phêrô Tạ văn Tuân.
  • Thành viên của Hội là các bạn sinh viên Công giáo đang học tập và làm việc trong Tổng Giáo Phận Hà Nội cùng các vùng lân cận. Hội hoạt động trên tinh thần chung: Đến với anh em bằng lòng yêu thương chân thành và phục vụ cộng đoàn bằng nhiệt huyết tuổi trẻ thông qua các công việc bác ái, hy sinh.
  • Hội SVCG TGP đồng hành cùng với 23 nhóm SVCG hoạt động tại Hà Nội bao gồm: SVCG Hải Hà, Hà Thành, Xuân Mai, Trung Chí, Phú Mỹ, Hải Phòng, Công Nghiệp, Học viện quản lý giáo dục, Phát Diệm, Thái Bình, Bắc Ninh, Trường May, Di Trạch, Nông Nghiệp, Xuân Hòa, Hưng Hóa, Nam Định, Cổ Nhuế, Hà Nam, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thạch Bích, SVCG Yên Lộ.

VI. Thông tin liên hệ

+) FanPage chính thức: SVCG TGP Hà Nội

+) Group: SVCG TGP Hà Nội

+) Email: svcghanoi@gmail.com

  • Thông tin liên hệ các nhóm. Vui lòng click vào từng dòng để chuyển sang liên kết của các nhóm

+) Sinh Viên Công Giáo Xuân Hòa

+) Sinh Viên Công Giáo Nông Nghiệp

+) Thái Bình Catholic Student

+) Sinh Viên Công Giáo Cổ Nhuế

+) Sinh viên Công Giáo Hà Nam

+) Cộng Đoàn SVCG Thạch Bích

+) SVCG Giáo phận Hải Phòng tại Hà Nội

+) Sinh Viên Công Giáo Di Trạch

+) SVCG Hà Thành

+) Sinh viên Công Giáo Bắc Ninh – Hà Nội

+) Magis Nhóm Sinh Viên Công Giáo Công Nghiệp

+) Sinh Viên Công Giáo Phú Mỹ

+) Sinh Viên Công Giáo Trường May Xứ Dâu

+) Sinh viên Công giáo Giáo phận Hưng Hóa

+) Sinh Viên Công Giáo Phát Diệm

+) SVCG Học viện Quản Lý Giáo Dục – SVCG NIEM

+) SVCG Hải Hà – Hai Ha Catholic Students Group

+) Nhóm SVCG Xuân Mai

+) SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội

+) Sinh Viên Công Giáo Thái Nguyên

+) Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu

+) Nhóm SVCG Nam Định – Hà Nội

+) Sinh Viên Công Giáo Yên Lộ

Back to top button