Bài viết gần đây

Men Phục Sinh 2018 – Magis Công Nghiệp: Thánh lễ

Men Phục Sinh 2018 - Magis Công Nghiệp: Thánh lễ

Hình ảnh từng đoàn người kéo đến, các bà mẹ địu con đi đến nhà thờ có lẽ là một khung cảnh vô cùng quen thuộc đối với người dân tộc Mông nơi đây nhưng đối với những bạn trẻ sinh viên – lại là một khung cảnh bình yên …

Đọc thêm »