Quy chế

Tổng Giáo Phận Hà Nội
Ủy Ban Mục Vụ Sinh Viên

QUY CHẾ

Ủy Ban Mục Vụ Sinh Viên – Tổng Giáo Phận Hà Nội

THÀNH LẬP

Điều 1. Thành lập, tên gọi và Thánh bổn mạng

1. Ủy ban Mục vụ Sinh viên là một Uỷ ban Mục vụ của Tổng Giáo Phận Hà Nội, do Đức Tổng Giám Mục thành lập nhằm trợ giúp giới sinh viên Công giáo đang học tập và sinh sống trên địa bàn TGP Hà Nội nhận thức vai trò tông đồ của mình, giúp họ định hướng cho tương lai, cũng như tích luỹ những kỹ năng sống, kiến thức cho việc hội nhập vào thế giới toàn cầu hoá, đồng thời giúp họ khao khát sống và giữ những giá trị Kitô giáo.

2. UBSV TGP Hà Nội nhận thánh Gioan Thánh Giá làm Bổn Mạng và lễ nhớ vào ngày 14 tháng 12 hàng năm.

3. Tên gọi đầy đủ: Ủy Ban Mục Vụ Sinh Viên Tổng Giáo Phận Hà Nội (viết tắt là UBMVSV TGP Hà Nội), và tên ngắn gọn là Ủy Ban Sinh Viên (viết tắt là UBSV).

Điều 2. Khẩu hiệu và Logo nhận diện

1. Khẩu hiệu: Yêu Thương – Phục Vụ

2. Logo

♦ Hình ảnh cây Thánh Giá được đặt nơi cao trọng thể hiện quyết tâm noi gương thầy Giê-su sống hiến dâng, yêu thương và phục vụ.

♦ Hình ảnh con thuyền ra khơi với cánh buồm căng gió chứa đựng sức trẻ, nhiệt huyết và sự dấn thân.

♦ Hình ảnh cuốn Kinh Thánh – Khí cụ kim chỉ nam của người Công Giáo, tất cả được quy tụ cách thiêng liêng trong một mái nhà mang tên SVCG TGP Hà Nội. 

 

Điều 3. Trụ sở

  • Trụ sở văn phòng của UBSV TGP Hà Nội đặt tại Tòa Tổng Giám Mục, 40 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Email: svcghanoi@gmail.com

Điều 4. Các kênh truyền thông trên mạng xã hội

Các tác phẩm chính thức của UBSV TGP Hà Nội được đăng tải trên internet tại các
địa chỉ:

Điều 5. Đối tượng phục vụ

  • 23 nhóm sinh viên Công giáo thuộc UBSV.
  • Sinh viên Công giáo từ mọi miền đất nước đang học tập và sinh sống trên địa bàn thủ đô Hà Nội, Hà Nam và TP Nam Định.

ĐƯỜNG HƯỚNG VÀ HOẠT ĐỘNG

Điều 6. Đường hướng

UBSV TGP Hà Nội hoạt động theo các định hướng:

1. Sống Đức Tin trưởng thành trong bối cảnh hiện tại bằng sự hiểu biết và ơn
khôn ngoan.

2. Kết nối Sinh viên Công giáo.

3. Loan báo Tin Mừng.

4. Thực thi sứ mệnh truyền giáo trong tư cách là những người tri thức Công Giáo.

Điều 7. Hoạt Động

Căn cứ theo đường hướng hoạt động, UBSV TGP Hà Nội hoạt động nhắm đến các mục đích sau:

1. Tổ chức các khóa học về kỹ năng lãnh đạo cho Ban điều hành các nhóm thuộc UBSV để quản trị nhóm.

2. Cộng tác cùng quý cha và các Giáo xứ trong công việc chung.

3. Phát triển phong trào Sinh viên Công giáo trong Đức Tin, trí thức, tông đồ và bác ái.

4. Phát động các cuộc thi sáng tạo dành cho người trẻ.

Điều 8. Nguyên tắc hoạt động

Nguyên tắc hoạt động của UBSV TGP: hoạt động dựa trên đường hướng đã đề ra, nhằm chăm lo cho sinh viên nhận được những giá trị tốt đẹp, sống đúng căn tính của người Sinh viên Công giáo và sẵn sàng đáp lại lời mời gọi cộng tác của Giáo hội và xã hội.

Điều 9. Hoạt động thường niên và thường kỳ

1. Tĩnh tâm Mùa Vọng, Mùa Chay

2. Tĩnh tâm Ban điều hành các nhóm thuộc UBSV

3. Đại hội Thể dục thể thao

4. Thánh lễ Bế giảng và ngày Hội việc làm

5. Bác ái, thiện nguyện

6. Thánh lễ chào đón Tân sinh viên

7. Lễ Truyền Thống

CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 10. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

1. Đức TGM TGP Hà Nội

2. Cha đặc trách

3. Quý Cha đồng hành

4. Quý Cha linh hướng

5. Quý Thầy, quý Sơ đồng hành

6. Ban điều hành

7. Các ban chuyên môn

8. Thành viên

9. Anh chị cựu

10. Ân nhân

11. Đối ngoại

Điều 11. Bổ nhiệm

1. Quý cha đặc trách UBSV TGP Hà Nội do Đức Tổng Giám Mục bổ nhiệm, thay mặt Đức Tổng Giám Mục điều hành các công việc liên quan đến sinh viên và những người đồng hành với sinh viên trong Tổng Giáo Phận.

2. Quý Cha, quý Thầy, quý Sơ đồng hành do cha trưởng UBSV TGP lựa chọn.

3. Ban điều hành UBSV do cha trưởng UBSV bổ nhiệm.

4. Ban điều hành các nhóm thuộc UBSV do cha trưởng ban UBSV trao quyết định bổ nhiệm.

  • Được sự đồng ý của Cha đặc trách UBSV và có sự tham dự đại diện BĐH UBSV khi các nhóm tổ chức bầu BĐH. Đối với các nhóm bầu BĐH không thông qua Cha đặc trách UBSV, và không có sự tham dự đại diện BĐH UBSV, khi hoạt động gặp khó khăn BĐH các nhóm tự chịu trách nhiệm trước UBSV.
  • Thư bổ nhiệm do UBSV thiết kế, in ấn, lưu trữ có chữ ký và đóng dấu của Cha đặc trách UBSV. Thư bổ nhiệm do các nhóm tự thiết kế không có giá trị.
  • Thư bổ nhiệm sẽ được Cha đặc trách trao tại cuộc họp BĐH các nhóm gần nhất.

Điều 12. Quyền hạn

1. Quý cha đặc trách UBSV TGP Hà Nội hết quyền hạn khi hết thời gian bổ nhiệm hoặc khi từ nhiệm và được Đức Tổng Giám Mục chấp thuận.

2. Ban điều hành hết quyền hạn khi hết nhiệm kỳ hoặc khi từ nhiệm và được cha trưởng UBSV chấp thuận.

Điều 13. Điều kiện gia nhập

1. Cơ cấu tổ chức nhóm rõ ràng

  • Có Thánh bổn mạng.
  • Số lượng: 30 thành viên trở lên.
  • Địa điểm sinh hoạt cố định.

2. Đã hoạt động từ 1 năm trở lên.

Điều 14. Thủ tục kết nạp thành viên

1. Đánh giá khả năng hoạt động và duy trì

2. Đơn xin gia nhập

3. Bản cam kết

4. Thánh lễ ra mắt

BAN HÀNH VÀ SỬA ĐỔI

Điều 15. Sửa đổi Quy chế

Mọi chi tiết sửa đổi trong quy chế này cần được thông qua quý cha đặc trách UBMVSV TGP Hà Nội cũng như quý cha đồng hành và được Đức Tổng Giám mục phê chuẩn.

Điều 16. Thời gian thử nghiệm Quy chế

Quy chế dự thảo này của UBSV TGP Hà Nội gồm 16 điều và sẽ được thử nghiệm trong vòng 2 năm, kể từ ngày 1 tháng 10 năm 2022, đến ngày 1 tháng 10 năm 2024.

 

Cha đặc trách UBMVSV TGP Hà Nội

Phêrô Tạ Văn Tuân

(đã ký)

Back to top button