Trang chủ / Hội / Sinh viên trong tình Chúa – Bài hát chủ đề và Cử điệu mẫu Lễ Truyền thống lần thứ 23

Sinh viên trong tình Chúa – Bài hát chủ đề và Cử điệu mẫu Lễ Truyền thống lần thứ 23

CỬ ĐIỆU MẪU – SINH VIÊN TRONG TÌNH CHÚA
Bài hát chủ đề của Lễ Truyền thống Hội SVCG TGP Hà Nội lần thứ XXIII

List cử điệu trong LTT lần thứ 23:

1. Chủ đề: https://www.youtube.com/watch?v=HURNapvvTBM

2. Hiến tế 22 https://www.youtube.com/watch?v=zUIVLM961Gg

3. Tuổi trẻ dấn thân https://www.youtube.com/watch?v=x1l92aI7Uls

4. Một đời như chúa https://www.youtube.com/watch?v=thJlMf3rY60

5. Tình yêu Chúa kito thúc bách tôi https://www.youtube.com/watch?v=R8bFjIUZRes

6. Đức kito đang sống https://www.youtube.com/watch?v=38u9QnOBQDo

7. Ra đi truyền giao tin mừng https://www.youtube.com/watch?v=XlmRdAXw9YU

8. Hiệp nhất phục vụ https://www.youtube.com/watch?v=la24ewt9Od4

9. Hãy ra chỗ nước sâu https://www.youtube.com/watch?v=dyu9c9rTkL4

10. Đưa con đi https://www.youtube.com/watch?v=Dc263DDYT1U

11. Sức sống tuổi trẻ https://www.youtube.com/watch?v=9FsUobhJFJI

12. Một chút duyên một chút tình https://www.youtube.com/watch?v=8tASe183B0c

13. Ra khơi cùng đức kito https://www.youtube.com/watch?v=mDZKWRg_McI

14. Tự hào là người công giáo https://www.youtube.com/watch?v=SKVy8gzcAb0

15. Đấng tình quân của tôi: https://youtu.be/HURNapvvTBM

Facebook Comments

About Ngọn Nến

Có thể bạn quan tâm?

Chia sẻ chủ đề Lễ Truyền Thông Hội SVCG TGP Hà Nội lần thứ 24

Mục lụcCHIA SẺ CHỦ ĐỀ LỄ TRUYỀN THỐNG HỘI SINH VIÊN CÔNG GIÁO TỔNG GIÁO …

Leave a Reply

%d bloggers like this: