Sinh viên trong tình Chúa – Bài hát chủ đề và Cử điệu mẫu Lễ Truyền thống lần thứ 23

CỬ ĐIỆU MẪU – SINH VIÊN TRONG TÌNH CHÚA
Bài hát chủ đề của Lễ Truyền thống Hội SVCG TGP Hà Nội lần thứ XXIII

List cử điệu trong LTT lần thứ 23:

1. Chủ đề: https://www.youtube.com/watch?v=HURNapvvTBM

2. Hiến tế 22 https://www.youtube.com/watch?v=zUIVLM961Gg

3. Tuổi trẻ dấn thân https://www.youtube.com/watch?v=x1l92aI7Uls

4. Một đời như chúa https://www.youtube.com/watch?v=thJlMf3rY60

5. Tình yêu Chúa kito thúc bách tôi https://www.youtube.com/watch?v=R8bFjIUZRes

6. Đức kito đang sống https://www.youtube.com/watch?v=38u9QnOBQDo

7. Ra đi truyền giao tin mừng https://www.youtube.com/watch?v=XlmRdAXw9YU

8. Hiệp nhất phục vụ https://www.youtube.com/watch?v=la24ewt9Od4

9. Hãy ra chỗ nước sâu https://www.youtube.com/watch?v=dyu9c9rTkL4

10. Đưa con đi https://www.youtube.com/watch?v=Dc263DDYT1U

11. Sức sống tuổi trẻ https://www.youtube.com/watch?v=9FsUobhJFJI

12. Một chút duyên một chút tình https://www.youtube.com/watch?v=8tASe183B0c

13. Ra khơi cùng đức kito https://www.youtube.com/watch?v=mDZKWRg_McI

14. Tự hào là người công giáo https://www.youtube.com/watch?v=SKVy8gzcAb0

15. Đấng tình quân của tôi: https://youtu.be/HURNapvvTBM

Leave a Reply

Back to top button