Thông báo truyền chức linh mục 2021_TGP Hà Nội

THÔNG BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TGP HÀ NỘI 2021

 

 

 

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI
40 Phố Nhà Chung – Hà Nội                                                                                                                   Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO 

TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

 

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội trân trọng thông báo:

            Đức Tổng Giám mục Hà Nội dự định truyền chức Linh mục cho các thầy Phó tế có tên dưới đây cho Tổng Giáo phận Hà Nội vào   ngày 03 tháng 12 năm 2021:

 

 

1. Thầy Gioan PHẠM VĂN ĐÁT,

    sinh năm 1985, Giáo xứ Hà Thao.

2. Thầy Giuse VŨ DUY GIÁP,

    sinh năm 1984, Giáo xứ Ngọc Thị.

3. Thầy Phêrô NGUYỄN VĂN HẢI,

    sinh năm 1982, Giáo xứ Mang Sơn.

4. Thầy Giuse TRẦN VĂN HÙNG,

    sinh năm 1964, Giáo xứ Phúc Lâm.

5. Thầy Phêrô TRẦN DUY HƯƠNG,

    sinh năm 1983, Giáo xứ Công Xá.

6. Thầy Luca Loan PHẠM XUÂN HƯỚNG,

    sinh năm 1988, Giáo xứ Chuôn Trung.

7. Thầy Giuse ĐẶNG VĂN KHOA,

    sinh năm 1986, Giáo xứ Đồng Bào.

8. Thầy Giuse ĐINH VĂN LONG,

     sinh năm 1986, Giáo họ Cổ Liêu, Giáo xứ Hoàng Nguyên.

 

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tổng Giáo Phận Hà Nội'

THÔNG BÁO TRUYỀN CHỨC LINH MỤC TGP HÀ NỘI 2021

9. Thầy Phaolô TRẦN VĂN MINH,

    sinh năm 1986, Giáo xứ Phú Ốc.

10. Thầy Antôn LÊ VĂN QUYẾT,

     sinh năm 1987, Giáo xứ Phù Tải.

11. Thầy Antôn NGUYỄN CHÚC SINH,

     sinh năm 1983, Giáo xứ Tân Độ.

12. Thầy Giuse VŨ VĂN THOAN,

     sinh năm 1983, Giáo xứ Vũ Điện.

13. Thầy Gioan B. MAI VĂN TRƯỜNG,

     sinh năm 1988, Giáo xứ Canh Hoạch.

14. Thầy Phêrô TRẦN VĂN VŨ,

     sinh năm 1988, Giáo họ Tràng Xa, Giáo xứ Khoan Vỹ.

15. Thầy Gioan TẠ ĐỨC VƯỢNG,

     sinh năm 1988, Giáo xứ Phú Đa.

 

           Xin anh chị em cầu nguyện cho các thầy xứng đáng lãnh nhận chức thánh. Ai biết thầy nào mắc ngăn trở chịu chức thánh thì buộc phải trình ngay cho cha xứ hoặc Tòa Tổng Giám mục Hà Nội. Đơn thư phản ánh cần ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại để tiện liên lạc.

           Xin chân thành cám ơn!

Văn Phòng Tòa TGM Hà Nội

_____________

  • Liên lạc với Tòa TGM Hà Nội: Đt 024 3825 4424; ttgmhn@gmail.com
  • Xin quý cha rao vào 03 Chúa Nhật: ngày 07, 14 và 21 tháng 11 này và niêm yết thông báo trên bảng tin giáo xứ.

_____________________________________________

#HSVCGTCPHN

#Thông báo truyền chức linh mục 2021 – Tổng Giáo Phận Hà Nội (tonggiaophanhanoi.org)

 

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button