« Tôi đã thấy Chúa » (22.7.2014 – Lễ Nhớ Thánh Nữ Maria Ma-đa-lê-na)

Back to top button