Ban điều hành Hội SVCG TGP Hà Nội nhiệm kỳ 2019 – 2022

1. Trưởng Hội

 • Tên thánh, họ và tên: Giuse Vũ Đức Cường
 • Ngày/tháng/năm sinh: 14/02/1994
 • Quê quán: Hiệp Hòa, Quảng Yên, Quảng Ninh
 • Giáo phận: Hải Phòng
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) 2012 – 2014: Trưởng ban Bác ái nhóm SVCG Hải Hà.

+) 2013 – 2016: Trưởng ban Bác ái Hội SVCG TGP Hà Nội.

+) 2015 – 2017: Phó nhóm SVCG Hải Hà.

+) 2017 – 2018: Phó Hội SVCG TGP Hà Nội, đồng thời làm trưởng ban Bác ái.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức Trưởng Hội SVCG TGP Hà Nội.

2. Phó Hội

 • Tên thánh, họ và tên: Vicente Nguyễn Quốc Tuấn
 • Ngày/tháng/năm sinh: 24/10/1996
 • Quê quán: Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam
 • Giáo phận: TGP Hà Nội
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+)Tháng 9/2014 tham gia nhóm SVCG Nông Nghiệp.

+) Tháng 10/2015 – 5/2017 giữ chức vụ phó nhóm SVCG Nông Nghiệp.

+) Tháng 8/2016 – 10/2018 giữ chức vụ phó Gia đình SVCG GP Bắc Ninh.

+) Tháng 12/2017 cộng tác cùng BĐH Hội SVCG TGP Hà Nội.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức Phó Hội SVCG TGP Hà Nội.

3. Thư Ký

 • Tên thánh, họ và tên: Lucia Nguyễn Thanh Hà
 • Ngày/tháng/năm sinh: 22/09/1996
 • Quê quán: Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội
 • Giáo phận:TGP Hà Nội
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo

+) Tháng 10/2016 tham gia nhóm SVCG Thạch Bích.

+) Tháng 3/2017 giữ chức vụ Trưởng nhóm SVCG Thạch Bích.

+) Cuối năm 2018 cộng tác cùng BĐH Hội SVCG TGP Hà Nội.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức vụ Thư ký Hội SVCG TGP Hà Nội.

4. Thủ Quỹ

 • Tên thánh, họ và tên: Maria Phạm Thị Nhung
 • Ngày/tháng/năm sinh: 28/06/1998
 • Quê quán: Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá
 • Giáo phận: Thanh Hóa
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) Tháng 3/2017 tham gia nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội.

+) Tháng 4/2017 giữ chức vụ Thủ quỹ nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội.

+) Cuối năm 2018 cộng tác cùng BĐH Hội SVCG TGP Hà Nội.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức vụ Thủ quỹ Hội SVCG TGP HN.

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button