Chương trình Tuần Thánh và Đại lễ Phục Sinh năm 2024 tại một số nhà thờ trên địa bàn Hà Nội

Mục lục ẩn

I. NHÀ THỜ CHÍNH TÒA HÀ NỘI (Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • Sau Thánh lễ, chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội thiên hạ do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • 20h00: Chặng Đàng Thánh Giá bên ngoài Nhà Thờ Chính Tòa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 07h00, 08h30: Thánh lễ
 • 09h00: Thánh lễ đại triều do Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên chủ sự
 • 10h30: Thánh lễ tiếng Pháp
 • 11h30 (Tiếng Anh), 16h00 (lễ Thiếu nhi), 18h00, 20h00: Thánh lễ

II. NHÀ THỜ HÀM LONG (21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ kính nhớ Chúa lập Bí tích Thánh Thể
 • Chầu Thánh Thể đến nửa đêm

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Hôn Thánh Giá
 • 20h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa – Ngắm Dấu Đanh

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 10h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 21h00: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h30, 08h30, 16h30, 18h30, 20h00: Thánh lễ

III. NHÀ THỜ TRUNG TRÍ (172 Trần Khát Trân, Trung Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h30: Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Hôn Thánh Giá và ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu + Ngắm Dấu Đanh

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h00, 16h30, 19h00: Thánh lễ

IV. NHÀ THỜ CỬA BẮC (56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Kính nhớ Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể
 • Sau Thánh lễ chầu Mình Thánh Chúa đến nửa đêm.

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 11h00: Ngắm Dấu Thánh Chúa (Ngắm Rằng)
 • 18h30: Nghi thức kính nhớ Chúa chịu chết cho nhân loại
 • 19h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 21h30: Ngắm Dấu Đanh Chúa. Hôn chân Chúa đến hết ngắm

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 09h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • 21h00: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h30, 08h30, 10h30 (Tiếng Anh), 19h00: Thánh lễ

V. NHÀ THỜ GIẢNG VÕ (766 Đ. La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thanh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00 và có Bí tích Hòa Giải

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h30: Nghi thức kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại (Sau nghi thức có Bí tích Hòa Giải)

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 08h00 – 10h30: Bí tích Hòa Giải
 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh thức và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 15h30 (dành cho Thiếu nhi), 20h00: Thánh lễ

VI. NHÀ THỜ THÁI HÀ (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly (dành cho mọi người), sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h30: Đi Đàng Thánh Giá (dành cho thiếu nhi và các cụ lớn tuổi) – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể – Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 11h00: Suy niệm với Đức Mẹ Sầu Bi
 • 18h00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho thiếu nhi & các cụ lớn tuổi)
 • 21h00: Canh Thức Vượt Qua (dành cho người lớn)

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 05h30, 08h00, 10h00, 16h00 (dành cho thiếu nhi), 18h00 (Sau Thánh lễ rước kiệu Chúa Phục Sinh) và 20h00: Thánh lễ 

VII. NHÀ THỜ HÀNG BỘT (162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến nửa đêm

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ
 • 18h30: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h00, 08h00, 17h00, 19h00: Thánh lễ

VIII. NHÀ THỜ GIANG XÁ (Khu 2, TT Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h30: Thánh lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu lập Bí tích Thánh Thể. Sau Thánh lễ, Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Ngắm Dấu Đanh
 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h30: Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 17h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm Canh Thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 08h00, 19h00: Thánh lễ

IX. NHÀ THỜ DI TRẠCH – GIÁO XỨ GIANG XÁ (111 Thôn Đa, Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 08h00: Thánh lễ

X. GIÁO HỌ HẬU ÁI – GIÁO XỨ GIANG XÁ (Số 6, Ngách 285/17, Ngõ 285, Đường TL 422B, Hậu Ái, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 17h00: Thánh lễ

XI. NHÀ THỜ AN THÁI (460 Thụy Khuê, P. Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h30: Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể bên ngoài Nhà thờ
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Suy tôn Thánh Giá
 • 20h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu (Trong lúc ngắm cộng đoàn hôn chân Chúa)

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h30, 17h00, 19h00: Thánh lễ

XII. NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY (409, An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 07h30, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XIII. NHÀ THỜ THỤY ỨNG (Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 15h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 17h00: Thánh lễ Tiệc Ly. Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 16h00: Nghi thức tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết
 • 17h15: Hôn chân Chúa và ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 08h00: Thánh lễ

XIV. NHÀ THỜ KẺ SÉT (THỊNH LIỆT) (111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 23h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Cử hành suy tôn Cuộc Khổ Nạn Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 05h30, 08h00, 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XV. NHÀ THỜ PHÁP VÂN (Tổ Dân phố 12, Hoàng Liệt – Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Ngắm rằng
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 19h30: Ngắm Dấu Đanh
 • 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 19h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h00, 08h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XVI. NHÀ THỜ YÊN DUYÊN (Số 35, ngõ 295, Yên Duyên, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Ngắm rằng
 • 20h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 19h00: Đi Đàng Thánh Giá. Sau đó ngắm Dấu Đanh
 • 20h00: Cử hành Cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 19h00: Ngắm 7 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024) 

 • 10h00: Thánh lễ (Dành cho thiếu nhi)
 • 18h30: Thánh lễ

XVII. NHÀ THỜ NAM DƯ (30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 17h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 17h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 18h30: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu, sau đó ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/04/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2023)

 • 06h30, 08h30, 19h00: Thánh lễ

XVIII. NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG (Phùng Khoang 1, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 19h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h30 – 00h30: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Ngắm15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu và ngắm Dấu Đanh
 • 18h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 19h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h15: Rước kiệu Chúa Phục Sinh, sau đó Thánh lễ
 • 09h00, 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XIX. NHÀ THỜ TRUNG VĂN – GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG (Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ

XX. NHÀ THỜ TRIỀU KHÚC – GIÁO XỨ PHÙNG KHOANG (P. Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ

XXI. NHÀ THỜ CỔ NHUẾ (Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h30: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể và nghi thức tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h30: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 06h00, 08h30, 16h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XXII. NHÀ THỜ HOÀNG THÔN – GIÁO XỨ CỔ NHUẾ (Trần Cung, Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/04/2024)

 • 07h00: Thánh lễ

XXIII. NHÀ THỜ PHÚ MỸ – GIÁO XỨ CỔ NHUẾ (Số 120, đường Phú Mỹ, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ

XXIV. NHÀ THỜ ĐÌNH QUÁN (60A, ngõ 59, đường Văn Tiến Dũng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Suy niệm Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Tưởng niệm Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 08h00, 20h00: Thánh lễ

XXV. NHÀ THỜ NGỌC MẠCH (357 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h15 – 23h45: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 19h00: Tưởng niệm Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 05h30: Đi Đàng Thánh Giá
 • 20h30: Canh thức Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 07h00, 10h00, 17h00, 19h00: Thánh lễ

XXVI. NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG (Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội)

1. NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá xung quanh nhà thờ
 • 19h00: Nghi thức suy tôn Thánh Giá – Hôn kính Thánh Giá

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 19h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Canh thức Vượt Qua – Thánh lễ Vọng Phục Sinh 

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 05h30; 08h00; 17h00, 19h30: Thánh lễ

XXVII. NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ (Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h00 – 24h00: Chầu Thánh Thể (Trong các giờ Chầu có Cha ngồi giải tội)

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h15: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu
 • 20h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Nghi thức đêm canh thức Vượt Qua và Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 07h30 (lễ thiếu nhi), 17h00: Thánh lễ

XXVIII. NHÀ THỜ TÂN LẠC (Số 17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đáng Thánh Giá trọng thể
 • 19h00: Kính nhớ Chúa Giêsu chịu chết chuộc tội nhân loại – Hôn chân Chúa

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh – Đêm canh thức Vượt Qua

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 08h00, 18h00, 20h00: Thánh lễ

XXIX. NHÀ THỜ YÊN LỘ (Tổ Dân Phố 11, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h30: Thánh lễ Tiệc Ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 11h00: Ngắm rằng
 • 18h30: Suy tôn Thánh Giá
 • 20h30: Ngắm Đàng Thánh Giá

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h30: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 16h30: Thánh lễ

XXX. NHÀ THỜ THẠCH BÍCH (Quốc lộ 21B, Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 17h00:  Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly
 • 20h15: Chầu Thánh Thể

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 15h45: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 18h00: Phụng vụ Lời Chúa và kính thờ Thánh Giá

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 18h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 05h00, 08h00 (lễ thiếu nhi), 17h00, 19h00: Thánh lễ

XXXI. NHÀ THỜ THỤY PHƯƠNG (Ngõ 225 đường Thuỵ Phương, phường Thuỵ Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ Tiệc ly
 • Sau Thánh lễ Chầu Thánh Thể đến 24h00

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 18h00: Đi Đàng Thánh Giá
 • 19h00: Nghi thức kính nhớ Cuộc Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/03/2024)

 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 16h00: Thánh lễ

XXXII. NHÀ THỜ YÊN LƯƠNG (Yên Lương, Thanh Trì, Hà Nội)

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH (28/03/2024)

 • 17h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu
 • 19h00: Thánh lễ Tiệc Ly

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH (29/03/2024) – Ăn chay và kiêng thịt

 • 15h00: Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
 • 16h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Giêsu

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH (30/04/2024)

 • 16h00: Ngắm 15 sự thương khó Đức Mẹ
 • 20h00: Thánh lễ Vọng Phục Sinh

4. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 09h00: Thánh lễ

XXXIII. NHÀ THỜ ĐỨC DIỄN (Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 18h00: Thánh lễ

XXXIV. NHÀ THỜ PHÚC LÝ (Phúc Lý, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 10h30: Thánh lễ

XXXV. NHÀ THỜ KIM HOÀNG (25 Ngõ 143 Đường 422B, Kim Hoàng, Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội)

1. CHÚA NHẬT PHỤC SINH (31/03/2024)

 • 19h00: Thánh lễ

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button