BAN ĐIỀU HÀNH UBMVSV TGP HN NHIỆM KỲ 2023 – 2026

1. Trưởng Ban Điều Hành

 • Tên thánh, họ và tên: Vicente Nguyễn Quốc Tuấn
 • Ngày/tháng/năm sinh: 24/10/1996
 • Quê quán: Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam
 • Giáo phận: TGP Hà Nội
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+)Tháng 9/2014 tham gia nhóm SVCG Nông Nghiệp.

+) Tháng 10/2015 – 5/2017 giữ chức vụ phó nhóm SVCG Nông Nghiệp.

+) Tháng 8/2016 – 10/2018 giữ chức vụ phó Gia đình SVCG GP Bắc Ninh.

+) Tháng 12/2017 cộng tác cùng BĐH UBMVSV TGP Hà Nội.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức Phó Ban Điều hành UBMVSV TGP Hà Nội.

+) Ngày 25/02/2023 được bầu giữ chức Trưởng Ban Điều hành UBMVSV TGP Hà Nội

2. Phó Ban Điều Hành

 • Tên thánh, họ và tên: Anton Trần Ngọc Thắng
 • Ngày/tháng/năm sinh: 12/06/2001
 • Quê quán: Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định
 • Giáo phận: TGP Hà Nội
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) Tháng 08/2020 tham gia nhóm SVCG Cổ Nhuế.

+) Ngày 26/12/2020 giữ chức vụ Trưởng Nhóm SVCG Cổ Nhuế.

+) Ngày 26/02/2022 tái khóa Trưởng Nhóm SVCG Cổ Nhuế.

+) Ngày 25/02/2023 được bầu giữ chức Phó Ban Điều hành UBMVSV TGP Hà Nội.

3. Phó Ban Điều Hành

 • Tên thánh, họ và tên: Giuse Phạm Văn Tùng
 • Ngày/tháng/năm sinh: 06/02/1999
 • Quê quán: Tráng Liệt, Bình Giang, Hải Dương.
 • Giáo phận: Hải Phòng
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) Tháng 08/2018 tham gia nhóm SVCG Hải Phòng tại Hà Nội.

+) Ngày 25/02/2023 được bầu giữ chức Phó Ban Điều hành UBMVSV TGP Hà Nội.

4. Phó Ban Điều Hành

 • Tên thánh, họ và tên: Đaminh Phạm Quang Phục
 • Ngày/tháng/năm sinh: 25/05/2001
 • Quê quán: Hoàng Xá, Vũ Thư, Thái Bình.
 • Giáo phận: Thái Bình
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) Tháng 08/2020 tham gia nhóm SVCG Thái Bình tại Hà Nội.

+) Ngày 12/03/2022 giữ chức vụ Trưởng Nhóm SVCG Thái Bình tại Hà Nội.

+) Ngày 25/02/2023 được bầu giữ chức Phó Ban Điều hành UBMVSV TGP Hà Nội.

5. Thư Ký

 • Tên thánh, họ và tên: Lucia Nguyễn Thanh Hà
 • Ngày/tháng/năm sinh: 22/09/1996
 • Quê quán: Bích Hòa, Thanh Oai, Hà Nội
 • Giáo phận:TGP Hà Nội
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo

+) Tháng 10/2016 tham gia nhóm SVCG Thạch Bích.

+) Tháng 3/2017 giữ chức vụ Trưởng nhóm SVCG Thạch Bích.

+) Cuối năm 2018 cộng tác cùng BĐH UBMVSV TGP Hà Nội.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức vụ Thư ký UBMVSV TGP Hà Nội.

+) Ngày 25/02/2023 tái khóa giữ chức vụ Thư ký UBMVSV TGP Hà Nội.

6. Thư Ký

 • Tên thánh, họ và tên: Teresa Hoàng Thị Thúy
 • Ngày/tháng/năm sinh: 20/01/1999
 • Quê quán: Nhân Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh
 • Giáo phận: Hà Tĩnh
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo

+) Tháng 10/2020 tham gia nhóm SVCG Yên Lộ.

+) Ngày 03/07/2022 giữ chức vụ Trưởng nhóm SVCG Yên Lộ.

+) Ngày 25/02/2023 được bầu giữ chức vụ Thư ký UBMVSV TGP Hà Nội.

7. Thủ Quỹ

 • Tên thánh, họ và tên: Maria Phạm Thị Nhung
 • Ngày/tháng/năm sinh: 28/06/1998
 • Quê quán: Các Sơn, Thị xã Nghi Sơn, Thanh Hoá
 • Giáo phận: Thanh Hóa
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) Tháng 3/2017 tham gia nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội.

+) Tháng 4/2017 giữ chức vụ Thủ quỹ nhóm SVCG Thanh Hóa tại Hà Nội.

+) Cuối năm 2018 cộng tác cùng BĐH UBMVSV TGP Hà Nội.

+) Ngày 21/03/2019 được bầu giữ chức vụ Thủ quỹ UBMVSV TGP Hà Nội.

+) Ngày 25/02/2023 tái khóa giữ chức vụ Thủ quỹ UBMVSV TGP Hà Nội.

8. Thủ Quỹ

 • Tên thánh, họ và tên: Đào Thị Dung
 • Ngày/tháng/năm sinh: 26/06/2001
 • Quê quán: Bồ Đề, Bình Lục, Hà Nam
 • Giáo phận: TGP Hà Nội
 • Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo:

+) Tháng 10/2020 tham gia nhóm SVCG Phú Mỹ.

+) Ngày 06/12/2021 giữ chức vụ Phó Nhóm SVCG Phú Mỹ

+) Ngày 25/02/2023 được bầu giữ chức vụ Thủ quỹ UBMVSV TGP Hà Nội.

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button