Ý CẦU NGUYỆN CỦA ĐỨC GIÁO HOÀNG THÁNG 8.2023 – CẦU CHO NGÀY GIỚI TRẺ THẾ GIỚI. THE POPE’S INTENTION FOR AUGUST 2023 – FOR WORLD YOUTH DAY

Chúng ta hãy cầu nguyện để Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Lisbon sẽ giúp người trẻ sống và làm chứng cho Tin Mừng trong cuộc sống của họ.

We pray the World Youth Day in Lisbon will help young people to live and witness the Gospel in their own lives.

Leave a Reply

Back to top button