Tháng 10, Thánh Mân Côi! Tình yêu và ân sủng!

Tháng 10, Thánh Mân Côi! Tình yêu và ân sủng!

Tháng 10, Thánh Mân Côi! Tình yêu và ân sủng!
Tháng 10, Thánh Mân Côi! Tình yêu và ân sủng!
Tháng 10, Thánh Mân Côi! Tình yêu và ân sủng
        “𝑯𝒂̃𝒚 𝒎𝒂𝒏𝒈 𝑻𝒊̀𝒏𝒉 𝒀𝒆̂𝒖 𝒄𝒖̉𝒂 𝑻𝒉𝒊𝒆̂𝒏 𝑪𝒉𝒖́𝒂 đ𝒆̂́𝒏 𝒄𝒉𝒐 𝑴𝒐̣𝒊 𝑵𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊”
        “𝐴𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑡ℎ𝑎̂𝑛 𝑚𝑒̂́𝑛!
𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑎̆́𝑚 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑢𝑦 𝑛𝑖𝑒̣̂𝑚 𝐺𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶ℎ𝑢́𝑎 𝐾𝑖𝑡𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑟𝑎́𝑖 𝑡𝑖𝑚 𝑀𝑒̣ 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑎_ 𝑀𝑒̣ 𝑐𝑢̉𝑎 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎, 𝑠𝑒̃ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 ℎ𝑖𝑒̣̂𝑝 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎 đ𝑖̀𝑛ℎ 𝑡ℎ𝑖𝑒̂𝑛𝑔 𝑙𝑖𝑒̂𝑛𝑔, 𝑣𝑎̀ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐ℎ𝑢́𝑛𝑔 𝑡𝑎 𝑣𝑢̛𝑜̛̣𝑡 𝑞𝑢𝑎 𝑡ℎ𝑢̛̉ 𝑡ℎ𝑎́𝑐ℎ 𝑛𝑎̀𝑦. 𝑇𝑜̂𝑖 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚, đ𝑎̣̆𝑐 𝑏𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 đ𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑜̂̉ 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡, 𝑣𝑎̀ 𝑥𝑖𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚 𝑐𝑎̂̀𝑢 𝑛𝑔𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑜̂𝑖!
𝑇𝑜̂𝑖 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑎́𝑚 𝑜̛𝑛 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑢́𝑐 𝑙𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 𝑎𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑖̣ 𝑒𝑚!’
𝑅𝑜𝑚𝑎, đ𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̛̀ 𝑡ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝐺𝑖𝑜𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜Đ𝑇𝐶 𝑃ℎ𝑎𝑛𝑥𝑖𝑐𝑜, 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 25/04/2020

Tháng 10, Thánh Mân Côi! Tình yêu và ân sủng!

        ĐTC Bennedicto đã nói về Kinh Mân Côi:
Trong tháng Mười này dâng kính Kinh Thánh Mân Côi. Chúng ta suy niệm với Đức Maria về những mầu nhiệm cứu rỗi chúng ta. Và chúng ta xin Chúa, giúp chúng ta lớn lên trong sự hiểu biết những sự lạ lùng Chúa đã làm cho chúng ta. Xin Thiên Chúa đổ tràn đầy anh chị em tính yêu của Người. Và xin Người ban xuống trên tất cả các kẻ thân yêu của anh chị em những phúc lành niềm vui và bình an của Người.
       Sứ vụ của Giáo Hội là sự nối dài sứ vụ của Chúa Kitô:
Đem tình yêu của Thiên Chúa đến với mọi người, bằng cách rao giảng đức bác ái với những lời và chứng từ cụ thể. Trong sứ điệp gởi ngày Chúa Nhật Thế Giới Truyền Giáo sắp tới, tôi muốn trình bày đức bác ái chính xác như “linh hồn của sự truyền giáo.”
     Thánh Phaolo, tông đồ các Dân Ngoại, đã viết: “Tình yêu Đức Ki- tô hối thúc chúng tôi” (2 Cor 5:14). Mong sao mỗi người Ki- tô hữu, lấy những lời này làm của mình. Trong sự kinh nghiệm vui mừng được làm một thừa sai tình yêu ở đó, nơi Chúa quan Phòng đã đặt họ, hầu với sự khiêm tốn và can đảm, phục vụ tha nhân không với những hậu y, và đạt được trong sư cầu nguyện sức mạnh của đức bác ái,  vui mừng và cần cù (“Deus Caritas Est,” 32-39)
Cre: Sưu Tầm

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button