Trang chủ / Tag Archives: giáo phận

Tag Archives: giáo phận

Bản tổng hợp toàn quốc cho Thượng Hội đồng Giám mục Cấp giáo phận – Hội đồng Giám mục Việt Nam

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM BẢN TỔNG HỢP TOÀN QUỐC THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC CẤP GIÁO PHẬN “Hướng tới một Hội Thánh hiệp hành: hiệp thông, tham gia, sứ vụ” Hội Thánh Công giáo tại Việt Nam gồm 27 Giáo phận với số giáo dân 7.294.713 người, chiếm …

Đọc thêm »