Trang chủ / Tag Archives: ĐỨC THÁNH CHA DÂNG LỄ CẦU CHO CÁC HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC QUA ĐỜI

Tag Archives: ĐỨC THÁNH CHA DÂNG LỄ CẦU CHO CÁC HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC QUA ĐỜI

 ĐỨC THÁNH CHA DÂNG LỄ CẦU CHO CÁC HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC QUA ĐỜI 

   ĐỨC THÁNH CHA DÂNG LỄ CẦU CHO CÁC HỒNG Y VÀ GIÁM MỤC QUA ĐỜI             Lúc 11 giờ, 04/11, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ tại đền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho 17 Hồng y và 190 Giám mục đã …

Đọc thêm »