GIỜ LỄ VÀ CÁC NGHI THỨC TUẦN THÁNH tại Hà Nội

LỊCH LỄ TUẦN THÁNH

+ QUẬN HOÀN KIẾM
—————————————–
1, NHÀ THỜ CHÍNH TÒA
Số 1 Nhà Thờ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
-CHÚA NHẬT LỄ LÁ (09/04/2017)
Thánh lễ: 5h00, 7h00, 9h00, 10h30, 16h00, 18h00 và 20h00.
(9h00: Đức cha Phụ tá Lô-ren-xô chủ sự Thánh lễ trọng thể, làm phép Lá và rước Lá)
-THỨ HAI, BA (10 – 11/04/2017)
Thánh lễ: 5h30 và 18h15
-THỨ TƯ (10 – 12/04/2017)
Thánh lễ: 5h30 và 18h15
Sau Thánh lễ chiều, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su
-THỨ NĂM (13/04/2017)
9h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội
18g00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh Lễ Tiệc Ly – Nghi thức rửa chân
Sau Thánh lễ, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su
Chầu Mình Thánh Chúa tới 12h00 đêm
-THỨ SÁU (14/04/2017)
17h00: Đức Cha Phụ Tá Lô-ren-sô chủ sự Ngắm Đàng Thánh Giá trọng thể
18h30: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Nghi thức kính nhớ Chúa Giê-su chịu chết chuộc tội thiên hạ
Sau nghi thức, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giê-su
-THỨ BẢY (15/04/2017)
17h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức Mẹ
20h00: Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự Thánh lễ Vọng Phục Sinh và ban các Bí tích Khai Tâm Ki-tô giáo cho các anh chị em dự tòng
-CHÚA NHẬT PHỤC SINH (16/04/2017)
Thánh lễ: 6h30, 9h00, 10h30, 16h00, 18h00, 20h00.
(Không có Thánh lễ 5h00 sáng)
9h00: Thánh lễ đại triều do Đức Hồng Y Phê-rô chủ sự mừng Chúa phục sinh.
—————————————-

2, NHÀ THỜ HÀM LONG
21, Hàm Long, Hoàn Kiếm, Hà Nội
-CHÚA NHẬT LỄ LÁ: 6h, 8h30,17h,19h
-Thứ HAI, BA, TƯ: Thánh lễ 5h30, 19h
-THỨ NĂM: 19h Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể
-THỨ SÁU: 15h Ngắm đàng thánh giá; 19h tưởng niệm cuộc thương khó Đức Giêsu.
-THỨ BẢY: 20h Canh thức vượt qua
-CHÚA NHẬT PHỤC SINH: 6h, 8h30, 17h, 19h
————————————————————————-

+ QUẬN BA ĐÌNH:
1, NHÀ THỜ CỬA BẮC
56, Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội
-THỨ NĂM (13/04/2017)
19:00 Thánh lễ: Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể
Chầu Mình Thánh Chúa sau Thánh lễ đến nửa đêm.
-THỨ SÁU (14/04/2017)
8:00 Kinh Sách trọng thể
18:00 (tiếng Anh); 19:15 (tiếng Việt): Nghi Thức Kính Nhớ Chúa Chịu Khổ Hình Và Chịu Chết
21:00 Đi Đàng Thánh Giá trọng thể
-THỨ BẢY (15/04/2017)
8:30 Kinh Sách trọng thể
16:00 Ngắm 7 sự thương khó Đức Bà
20:30 Nghi thức và Thánh Lễ Vọng Phục Sinh
-CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH (16/4/2017)
Thánh lễ: 6:30; 8:30; 10:30 (tiếng Anh); 19:30
———————————————————-

+QUẬN HAI BÀ TRƯNG:
1, NHÀ THỜ TÂN LẠC
17, Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội
-THỨ HAI, BA, TƯ: lễ 19h00 – Lễ xong ngắm 15 sự Thương Khó.
-THỨ NĂM: 19h00 Lễ Tiệc Ly – Chúa Giêsu Lập Bí Tích Thánh Thể
-THỨ SÁU: 15h00 ngắm Đàng Thánh Giá; 19h00 Lễ nghi suy tôn Thánh Giá
-THỨ BẢY: lễ 20h00
-CHÚA NHẬT PHỤC SINH: lễ 17h00 cho trẻ em; 19h00
Quận Đống Đa
…………………………………….

+ QUẬN ĐỐNG ĐA:
* NHÀ THỜ THÁI HÀ
180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội
LỊCH PHỤNG VỤ TUẦN THÁNH 2017 TẠI GX THÁI HÀ
Từ 09-16/4/2017

Lịch giải tội tuần thánh:
Sáng: 8h30-11h
Chiều: 14h30-17h
Tối: 19h30-21h30

Chúa nhật lễ lá, 9/4/2017: Giờ các thánh lễ như ngày Chúa nhật

Thứ 2 tuần thánh, 10/4/2017:
5h30: Lễ 1
18h30: Lễ 2
19h15: Ngắm 15 sự thương khó (Gia đình xa quê phụ trách)

Thứ 3 tuần thánh, 11/4/2017:
5h30: Lễ 1
18h30: Lễ 2
19h15: Ngắm 15 sự thương khó (Các ca đoàn)

Thứ 4 tuần thánh, 12/4/2017:
5h30: Lễ 1
18h30: Lễ 2
19h15: Ngắm 15 sự thương khó (Hội Anphongsô phụ trách)

Thứ 5 tuần thánh, 13/4/2017:
5h: Kinh Sách chung
9h: Lễ truyền dầu do Đức Hồng Y chủ sự tai nhà thờ chính tòa Hà Nội
12h: Lần hạt mân côi kính Đức Mẹ Fatima
18h: Lễ rửa chân (dành cho thiếu nhi)
20h: Lễ rửa chân (dành cho mọi người)

Thứ 6 tuần thánh, 14/4/2017:
5h: Kinh sách chung
18h: Đi đàng thánh giá trọng thể
Nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó Chúa

Thứ 7 tuần thánh, 15/4/2017:
5h: Kinh sách chung
11-12h: Hành hương, suy niệm với Đức Mẹ Sầu bi
18h: Lễ 1: Lễ dành cho thiếu nhi
21h: Lễ 2: Lễ vọng Chúa phục sinh

Chúa nhật mừng Chúa Phục sinh 16/4/2017:
Giờ các thánh lễ như ngày Chúa nhật
…………………………………………..
* NHÀ THỜ HÀNG BỘT
162, Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội
-THỨ 2,3,4: Sau Thánh lễ 18h15 ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Trong khi ngắm cha xứ giải tội.
-THỨ 5: 17h30 ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. 18h30 thánh lễ Tiệc Ly. Sau lễ kiệu Mình Thánh Chú về Nhà Tạm và Chầu đến 24h.
-THỨ 6: 18h đi đàng Thánh Giá trọng thể. 18h30 nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó Chúa Giêsu. 20h ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu.
-THỨ 7: 18h30 ngắn 15 sự thương khó Đức Mẹ. 20h Lễ Vọng Phục Sinh.
-CHÚA NHẬT PHỤC SINH có 4 thánh lễ: 6h30; 9h00; 17h00 và 19h00.
………………………………..

*NHÀ THỜ GIẢNG VÕ có thánh lễ Chúa nhật Phục Sinh vào hồi 19g30.

+QUẬN TÂY HỒ:
1, NHÀ THỜ THƯỢNG THỤY
409 An Dương Vương, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội
Tuyến xe buýt 31, 58
-Thứ Hai, Ba, Tư: Thánh lễ 18h00
-Thứ Năm: Thánh lễ 18h00 – Chầu Thánh Thể tới 24h00
-Thứ Sáu: Nghi lễ tưởng niệm cuộc thương khó 18h00
-Thứ Bảy: Canh thức vọng Phục Sinh 21h00

-Chúa Nhật Phục Sinh: 18h00 tại Thượng Thụy; 16h00 tại Văn Phái, Phú Gia; 18h30 tại Phú Thọ; và 20h00 tại Ki-tô

+QUẬN HOÀNG MAI:
1, NHÀ THỜ THỊNH LIỆT (Kẻ Sét)
111, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
-Thứ 4, 5: Thánh lễ lúc 19h00. Sau Thánh lễ: Ngắm đứng
-Thứ 6: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 18h00. 19h cử hành nghi lễ. 20h ngắm đứng. Trong khi ngắm mọi người hôn chân Chúa. Nhà thờ mở cửa để mn hôn chân Chúa đến 18h thứ 7.
-Thứ 7: Thánh lễ vọng Phục Sinh lúc 21h00. Mọi người mang nến khi đi lễ.
-Chúa Nhật lễ Phục Đen: 5h30, 7h30, 16h00, 18h00, 20h00
Phát trứng phục sinh cho trẻ em vào lễ 7h30 sáng.
………………………………
2, GIÁO HỌ PHÁP VÂN
Tổ Dân phố 12 – Hoàng Liệt
(Cạnh trụ sở UBND Quận Hoàng Mai)
– Tối thứ 2,4: Thánh lễ lúc 20h.
-Thứ 5: Thánh lễ lúc 20h00
-Thứ 6: Nghi thức suy tôn Thánh Giá lúc 20h00
-Thứ 7: Thánh lễ lúc 20h00

– Chúa nhật: Thánh lễ lúc 18h30.

+QUẬN HÀ ĐÔNG:
1,NHÀ THỜ HÀ ĐÔNG
Số 1 Hoàng Hoa Thám, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội
-Thứ Bẩy (08/04/2017)
17h00 La Tinh; 19h Hà Đông
-Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017)
7h Mai Lĩnh; 16h30 Hà Đông; 18hYên Lộ; 19h30 Hà Đông
-Thứ Hai (10/04/2017)
19h Hà Đông
-Thứ Ba (11/04/2017)
17h30 Mai Lĩnh; 19h Hà Đông
-Thứ Tư (12/04/2017)
17h30 La Tinh Trại; 19h Hà Đông
-Thứ Năm (13/04/2017)
18h00 Hà Đông – Thánh Lễ Tiệc Ly
Ngắm 15 Sự Thương Khó
Chầu Mình Thánh Chúa
-Thứ Sáu (14/04/2017)
16h30 Đi Đàng Thánh Giá
18h Suy Tôn Thánh Giá
20h Hôn chân Chúa
Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa
-Thứ Bẩy (15/04/2017):
20h Hà Đông
-Chúa Nhật (16/04/2017) ĐẠI LỄ CHÚA PHỤC SINH
7h00 Mai Lĩnh; 16h30 Hà Đông; 18h00 La Tinh; 19h30 Hà Đông
………………………………
2, NHÀ THỜ YÊN LỘ
Tổ dân phố 11, Yên Nghĩa, Hà Đông
-Thứ Năm: 18h00 – Thánh lễ Tiệc ly
-Thứ Sáu: 16h30 Đi Đàng Thánh Giá
18h00 Suy Tôn Thánh Giá
20h00 Hôn chân Chúa
Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa
-Thứ Bảy: 19h00 – Canh Thức Vọng lễ Phục Sinh
Quận Thanh Trì
………………………………..
3, NHÀ THỜ ĐỒNG TRÌ
Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội
-Thứ 4: 18h00: Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Ki-tô
-Thứ 5: 18h00: Thánh Lễ Tiệc Ly
19h00 đến 24h00: Chầu Thánh Thể
Ngắm 15 Sự Thương khó Chúa Ki-tô
-Thứ 6: 15h30: Đi đàng Thánh Giá trọng thể
Nghi thức suy tôn Thánh Giá – Hôn kính Thánh Giá Chúa Ki-tô
Ngắm 15 Sự Thương Khó Chúa Ki-tô
-Thứ 7: 19h30: Ngắm 15 Sự Thương Khó Đức mẹ
21h00: Cử hành nghi thức: Thánh Lễ vọng Phục Sinh (Khi tham dự mỗi người mang theo 1 cây nến)
-CHÚA NHẬT: 7h30; 16h30: Thánh Lễ
*Lưu ý : Các ngày thứ 2 , thứ 3 ,thứ 4 Thánh Lễ tại Nhà xứ và các họ không thay đổi.
……………………………………..
4, NHÀ THỜ NAM DƯ
30, ngõ 95, phố Nam Dư, Lĩnh Nam, Hoàng Mai, Hà Nội
-Thứ Năm: 17 giờ ngắm 15 sự, 19g00 Thánh lễ, sau lễ chầu Thánh Thể đến 24g00;
-Thứ Sáu: 17g00 Đi đàng Tháng giá; 19g00 nghi thức tưởng niệm, sau nghi thức ngắm sự thương khó Chúa.
-Thứ Bảy: 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh
-Chúa Nhật: 7g00, 8g30, 19g00;
……………………………………….
5, YÊN DUYÊN
-Thứ Năm: 18g00 Thánh lễ
-Thứ Sáu: 18g00 nghi thức tưởng niệm;
-Thứ Bảy: 20g00 Thánh lễ vọng Phục Sinh

-Chúa Nhật: 17g30

+QUẬN TỪ LIÊM:
1, NHÀ THỜ PHÙNG KHOANG
Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội
-Thứ 5: 19h00 – Thánh lễ Tiệc ly
-Thứ 6: 16h00 Đàng Thánh giá trọng thể và nghi thức Suy tôn Thánh giá
-Thứ 7: 20h00 Thánh lễ vọng Phục Sinh
-Chúa Nhật: Thánh lễ 6h00, 16h00, 19h00
18h00 Thánh lễ tại giáo họ Triều Khúc
………………………………………….
2, NHÀ THỜ VĂN PHÁI
Đông Ngạc, làng Chèm, Thụy Phương, Từ Liêm, Hà Nội
-Thứ 6: 18h00
-Thứ 7: 18h00
-Chúa Nhật Phục sinh: 16h00
…………………………………………..
3, NHÀ THỜ CỔ NHUẾ
Ngõ 220, Đường Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
-Chúa Nhật Lễ Lá (09/04/2017)
18h30 tối : Thứ 7 ngày 08 tháng 4: Thánh Lễ vọng Lễ Lá
6h00 sáng : Thánh Lễ : Làm phép lá và Rước Lá
16h00 chiều: Thánh Lễ thiếu nhi
18h00 tối: Thánh Lễ
20h00 tối: Thánh Lễ
Lưu ý: không có Thánh Lễ lúc 7h30 sáng tại nhà thờ Hoàng Thôn.
-Thứ Hai, Ba, Tư (10 – 12/04/2017)
5h30 sáng: Thánh Lễ
18h30 chiều: Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giê-su
-Thứ Năm (13/04/2017)
18h30 : Thánh Lễ Tiệc Ly
Từ 20h00 đến 24h00 : Chầu Thánh Thể
-Thứ Sáu (14/04/2017)
15h00: Đi Đàng Thánh Giá Trọng Thể. (Trong nhà thờ)
18h30: Nghi thức suy tôn và hôn Thánh Giá
-Thứ Bảy (15/04/2017)
18h30: Ngắm 15 sự Thương Khó Đức Mẹ (Hội Légio)
20h00: Đêm Canh Thức Vượt Qua
-Chúa Nhật Phục Sinh
6h00 sáng: Thánh Lễ trọng thể
7h 30 sáng: Thánh Lễ trọng thể – Tại nhà thờ Hoàng Thôn
16h00 chiều: Thánh Lễ trọng thể
18h00 chiều: Thánh Lễ trọng thể
20h00 tối: Thánh Lễ trọng thể
………………………………………..
4, NHÀ THỜ HỌ NGỌC MẠCH
Xã Xuân Phương, Từ Liêm, Hà Nội
-Chúa nhật lễ lá (09/04/2017)
8h00: Làm phép và kiệu lá – Thánh lễ
-Thứ hai; ba; tư (10 – 12/04/2017)
18h00: Ngắm 15 sự thương khó chúa giêsu
19h00: Thánh lễ
-Thứ năm (13/04/2017)
19h00: Thánh lễ tiệc ly của chúa
20h00 – 24h00: Chầu thánh thể
-Thứ sáu (14/04/2017)
17h00: Đi đàng Thánh Giá trọng thể
19h00: Nghi thức suy tôn Thánh Giá Chúa
-Thứ bảy
20h00: thánh lễ vọng phục sinh – canh thức vượt qua
-Chúa Nhật Đại Lễ Phục Sinh

08h00: Đại lễ phục sinh mừng Chúa sống lại.

+HUYỆN ĐAN PHƯỢNG VÀ HOÀI ĐỨC:
1, NHÀ THỜ THỤY ỨNG
Bãi Thụy, Đồng Tháp, Đan Phượng, Hà Nội 2
-Thứ Năm và thứ sáu Tuần Thánh: Bắt đầu từ 19h00
-Đêm vọng Phục sinh: Canh thức vọng Phục sinh bắt đầu từ 20h00
……………………………………………
2, NHÀ THỜ GIANG XÁ
Trạm trôi, Hoài Đức, Hà Nội 2
-Thứ Năm và thứ sáu Tuần Thánh: Bắt đầu từ 7g00 tối
Đêm vọng Phục Sinh: Canh thức vọng Phục Sinh bắt đầu từ 8g00 tối
……………………………………………
3, NHÀ THỜ CÁT THUẾ
Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội 2
-Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
-Thứ Sáu: 15h00 Nghi thức suy tôn Thánh Giá. Buổi tối ngắm đứng
-Thứ Bẩy: 20h00 Đêm vọng Chúa Phục sinh
-Chúa Nhật: 07h00; 19h30 (tại giáo họ Quyết Tiến)

4, NHÀ THỜ ĐÔNG LAO
Đông Lao, Hoài Đức, Hà Nội 2
-Thứ Năm Tuần Thánh: 17h00
-Thứ Sáu: 15h00 Nghi thức suy tôn Thánh Giá. Buổi tối ngắm đứng
-Thứ Bẩy: 20h00 Đêm vọng Chúa Phục sinh
-Chúa Nhật: 16h30; 7h30 (tại giáo họ La Phù)

Nguồn: https://tonggiaophanhanoi.org/thong-bao/11679-gio-le-va-cac-nghi-thuc-tuan-thanh-tai-ha-noi-phu-ly-nam-dinh.html

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button