Điểm qua về sáu Đức Hồng Y trong lịch sử Giáo Hội Việt Nam

Từ khi Giáo Hội Việt Nam được thành lập, đến nay chúng ta đã có Đức hồng y thứ 6:

 GiuseMariaTrinhNhuKhue.jpg

 1. Đức Hồng Y tiên khởi là Giuse Maria Trịnh Như Khuê, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngài chọn Khẩu Hiệu : “Hãy Theo Thầy”; sinh 11/12/1898 tại Tràng Duệ, Bình Lục, Hà Nam; thụ phong linh mục ngày 1/04/1933. Được bổ nhiệm làm Giám Mục Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Hà Nội ngày 18/04/1950; được tấn phong giám mục ngày15/08/1950; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 24/11/1960; được thăng lên bậc Hồng Y ngày 24/05/1976. Ngài qua đời ngày 27/11/1978.

 

 GiuseMariaTrinhVanCan.jpg

2. Đức Hồng Y thứ hai là Giuse Maria Trịnh Văn Căn, nguyên Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngài chọn Khẩu Hiệu : “Thương Yêu, Vui Mừng, Bình An”; sinh 19/03/1921 tại Bút Đông, Châu Giang, Duy Tiên, Hà Nam. Ngài thụ phong linh mục ngày 8/12/1949. Được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục phó Tổng Giáo Phận Hà Nội, ngày 5/02/1963; được tấn phong giám mục 2/06/1963; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 27/11/1978; được thăng lên bậc Hồng Y ngày 30/06/1979. Ngài qua đời ngày 18/05/1990.
  

PhaoloGiusePhamDinhTung.jpg
3. Đức Hồng Y thứ ba là Phaolô Giuse Phạm Ðình Tụng, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Ngài chọn Khẩu Hiệu : “Tôi Tin Vào Tình Yêu Thiên Chúa”; sinh 15/06/1919 tại Cầu Mễ, Yên Thắng, Yên Mô, Ninh Bình (giáo xứ Quảng Nạp, Phát Diệm). Ngài thụ phong linh mục ngày 6/06/1949. Được bổ nhiệm làm Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Bắc Ninh ngày 5/04/1963; được tấn phong giám mục ngày 15/08/1963; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 23/03/1994; được thăng lên bậc Hồng Y ngày 26/11/1994. Ngài được nghỉ hưu ngày 19/02/2005 và qua đời ngày 22/02/2009.
 

 PhanxicoXavieNguyenVanThuan.jpg

4. Đức Hồng Y thứ bốn là Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình. Ngài chọn Khẩu Hiệu : “Vui Mừng Và Hi Vọng”; sinh 17/04/1928 tại Phủ Cam, Huế. Ngài thụ phong linh mục ngày 11/06/1953 tại giáo phận Huế. Được bổ nhiệm làm Giám Mục Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Nha Trang ngày 13/04/1967. Ngài được tấn phong giám mục ngày 24/06/1967; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Tổng Giáo Phận Thành Phố Sài Gòn ngày 24/04/1975; được bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Và Hòa Bình ngày 24/06/1998; được thăng lên bậc Hồng Y ngày 21/02/2001. Ngài qua đời ngày 16/09/2002.
 

 jean_baptiste_pham_minh_man_2003_10_21.jpg

5. Đức Hồng Y thứ năm là Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, nguyên Tổng Giám mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn. Ngài chọn Khẩu Hiệu : “Như Thầy Yêu Thương”; sinh 15/06/ 1934 tại Hòa Thành, Cà Mau; thụ phong linh mục ngày 25/05/1965. Được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo Phận Mỹ Tho ngày 22/03/1993; được tấn phong giám mục ngày 11/08/1993; được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn ngày 1/03/1998. Ngài về nhận sứ vụ Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Sài Gòn ngày 2/04/1998; được thăng lên bậc Hồng Y ngày 28/09/2003. Ngài được nghỉ hưu ngày 22/03/2014.
 

 hanoicardinal.jpg

6. Đức Tân Hồng Y và là Hồng Y thứ sáu: Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Hà Nội. Ngài chọn khẩu hiệu : “Người phải lớn lên”. Ngài sinh 01/04/1938 tại Đà Lạt; thụ phong linh mục ngày 21/12/1967; được bổ nhiệm làm Giám mục phó Giáo phận Đà Lạt ngày 19/10/1991. Ngài được tấn phong giám mục ngày 03/12/1991; được bổ nhiệm làm Giám Mục chính tòa Đà Lạt ngày 23/03/1994; được bổ nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng Giáo Phận Hà Nội ngày 22/04/2010 và tổng giám mục chính tòa tổng giáo phận Hà Nội ngày 13/05/2010. Ngài được thăng lên bậc Hồng Y ngày 04/01/2015 và sẽ được nhận phẩm phục hồng y ngày 15/02/2015.
 
Với con số giáo dân hiện nay, cộng với tinh thần sống đạo của người công giáo Việt Nam, Đức Thánh Cha không thể nào quên chọn vinh thăng Hồng Y cho một giám mục Việt Nam hội đủ điều kiện để tham dự vào mật viện bầu Giáo Hoàng. Đến hôm nay Giáo Hội chúng ta đã có sáu Hồng Y. Xin Chúa đổ tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần xuống cho ngài để ngài cộng tác với Đức Thánh Cha cai quản Giáo Hội hoàn vũ, trong đó có Giáo Hội Việt Nam. Chúng con thành tâm chúc mừng và cầu xin nhiều cho Đức Tân Hồng Y.

 

(WGP.Bùi Chu 05.01.2015)

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button