THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG

TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

HỘI SINH VIÊN CÔNG GIÁO

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CẤP HỌC BỔNG

CỦA NHÓM BẢO TRỢ SINH VIÊN CÔNG GIÁO MIỀN BẮC

 

Các bạn sinh viên thân mến,

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện nâng cao tri thức nơi các bạn sinh viên Công giáo, một nhóm người Công giáo nhiệt thành đã thành lập Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo, một trong những sứ vụ đó là cấp học bổng cho sinh viên.

1. Đối tượng được cấp học bổng:.

Các sinh viên đại học có hoàn cảnh khó khăn, nhưng có tinh thần vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập và tích cực tham gia các hoạt động xã hội hoặc trong các hội đoàn Hội thánh Công giáo.

2. Điều kiện để được cấp học bổng.

–. Sinh viên nghèo hiện đang học tại các trường đại học ở miền Bắc Việt Nam (những trường hợp ngoài miền Bắc được coi là trường hợp đặc biệt). Không  cấp Học bổng cho Sinh viên học năm cuối.

— Điểm trung bình (xét cho hai kỳ học gần nhất) với ngành Kỹ thuật, Y, Dược từ 7, 00 trở lên. Đối với các ngành khác từ điểm 7, 50 trở lên. Nếu là sinh viên năm thứ nhất lấy điểm đậu vào đại học từ 25, 00 điểm trở lên.

— Trong thời gian học phải tham gia sinh hoạt thường xuyên trong các hội, đoàn thể của Hội thánh Công giáo (như tổ chức của sinh viên…) làm thiện nguyện như: thăm người già cả neo đơn, nghèo khó; trẻ em nghèo, khuyết tật, nạn nhân HIV – AIDS, bệnh nhân phong và các nạn nhân khác hoặc phục vụ nhà thờ, thời gian tối thiểu 10 tiếng trong một học kỳ.

— Sinh viên được cấp học bổng là những sinh viên không nhận được học bổng, trợ cấp của các tổ chức, cá nhân khác ngoài gia đình.

3. Hồ sơ xin học bổng. 

 a. Đơn xin cấp học bổng: (đồng thời là đơn xác nhận hoàn cảnh khó khăn)

Làm đơn theo mẫu của Nhóm Bảo trợ Sinh viên Công giáo (mẫu đơn sẽ được gửi tới các trưởng nhóm). Trường hợp riêng có thể viết tay nhưng vẫn phải đầy đủ các thông tin theo quy định của Nhóm Bảo trợ sinh viên Công giáo.

Trong đơn cần ghi rõ cam kết hiện không được hưởng bất cứ học bổng hoặc tài trợ nào ngoài gia đình, việc này nếu có thì cần ghi rõ trong đơn và nêu rõ lý do vẫn muốn xin học bổng. Và cam kết trong thời gian học tập phải thực hiện tốt quy đinh làm việc Bác ái,  Tông đồ giúp nhà thờ hoặc sinh hoạt trong các hội đoàn của Hội thánh Công giáo tối thiều 10 tiếng trong một học kỳ. Phải xin xác nhận của Linh Mục chính xứ tại giáo xứ gia đình sinh viên đang cư trú. Trong phần xác nhận Linh Mục cần ghi rõ “xác nhận gia đình sinh viên này có hoàn cảnh khó khăn”

b. Phiếu điểm: (mẫu sẽ được gửi tới các trưởng nhóm)

Đối với sinh viên năm 1:

–         Điểm đỗ Đại học.

–         Bảng điểm học kỳ I năm học 2014 – 2015.

Đối với sinh viên năm II trở lên:

–         Bảng điểm học kỳ II năm học 2013 – 2014.

–         Bảng điểm học kỳ I năm học 2014 – 2015.

c. Giấy xác nhận tham gia sinh hoạt trong các Tổ chức của Sinh viên Công giáo và làm việc Bác ái.

(mẫu sẽ được gửi tới các trưởng nhóm)

4.  Học bổng.

– Học bổng với mục đích dùng để đóng học phí cho sinh viên.

– Học bổng toàn phần là bốn triệu đồng/ năm.

– Các trường hợp đặc biệt như: Sinh viên giỏi, quá khó khăn, nhiệt tình làm việc thiện, việc tông đồ có thể được xem xét nâng học bổng, trợ cấp sách vở.

– Đối với các trường hợp đặc biệt, tuy không đủ hoàn toàn các điều kiện để cấp học bổng toàn phần cả năm, cũng có thể được xét cấp học bổng bán phần.

– Nếu số lượng đơn đủ tiêu chuẩn nhiều hơn tổng số học bổng có được, thì ưu tiên cho những người nghèo hơn, học giỏi hơn, và nhiệt tình trong hoạt động bác ái, tông đồ

5. Thời gian.

a. Tiếp nhận hồ sơ:

Từ 01/04/2015 đến 25/04/2015.

b. Thẩm định và xét duyệt hồ sơ:

Từ 01 tháng 5 đến 30 tháng 5 năm 2015.

c. Thời gian cấp học bổng.

Vào đầu tháng 9 năm 2015.

d. Sau thời gian kiểm tra và xét duyệt, những hồ sơ được cấp học bổng sẽ được thông báo trên các trang thông tin của các Hội đoàn sinh viên Công giáo và trang mạng xã hội Facebook.

6. Các file mẫu cần chuẩn bị

Download tại đây

Thông tin liên hệ.

Mọi hồ sơ xin cấp học bổng của cá nhân và các Hội đoàn xin liên hệ:

Phó hội: Giuse Nguyễn Văn Thông

Điện thoại:  01658. 135.882

Email:  vanthong11091.dhtm@gmail.com

 

 

                                                                                         Hà Nội,  Ngày 28 tháng 3 năm 2015

 T.M HỘI SVCG TGP HÀ NỘI

Trưởng hội             

 

 

Giuse. Đặng Văn Hoàn

SVCG TGPHN

Chú ý: Thông tin đăng tải trên website được sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau. Các bạn hãy chỉ lấy nó để tham khảo và ứng dụng vào bản thân. Hiện tượng bị lừa đảo do quá mê tín xảy ra rất nhiều nên các bạn hãy cẩn thận. Chúc các bạn may mắn hạnh phúc và bình an trong cuộc sống!

Leave a Reply

Back to top button