Trang chủ / Tag Archives: cháu nhật 15 thường niên A

Tag Archives: cháu nhật 15 thường niên A

Lời cầu cứu của nô lệ xứ người / các bài đọc lời Chúa (trích từ kinh thánh) trong thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A

Lời cầu cứu của nô lệ xứ người các bài đọc lời Chúa (trích từ kinh thánh) trong thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, …

Đọc thêm »