Trang chủ / Tag Archives: 2023-2026

Tag Archives: 2023-2026

BAN ĐIỀU HÀNH UBMVSV TGP HN NHIỆM KỲ 2023 – 2026

1. Trưởng Ban Điều Hành Tên thánh, họ và tên: Vicente Nguyễn Quốc Tuấn Ngày/tháng/năm sinh: 24/10/1996 Quê quán: Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam Giáo phận: TGP Hà Nội Quá trình hoạt động sinh viên Công giáo: +)Tháng 9/2014 tham gia nhóm SVCG Nông Nghiệp. +) Tháng 10/2015 – …

Đọc thêm »