Trang chủ / Tag Archives: niềm vui thuộc trọng về chúa và phục vụ anh em

Tag Archives: niềm vui thuộc trọng về chúa và phục vụ anh em

SVCG NIEM Quảng bá Ơn gọi 2018: “Niềm vui thuộc trọn về Chúa và phục vụ anh em”

SVCG NIEM Quảng bá Ơn gọi 2018: "Niềm vui thuộc trọn về Chúa và phục vụ anh em"

“NIỀM VUI THUỘC TRỌN VỀ CHÚA VÀ PHỤC VỤ ANH CHỊ EM” Câu chuyện: “Chúa Nhật IV Phục sinh – Chúa Nhật Chúa Chiên Lành và Chương trình Quảng bá Ơn gọi tại Giáo xứ Vạn Phúc – TGP Hà Nội”. “ĐỂ CHÚA ĐỒNG HÀNH” Tạ ơn Chúa với một …

Đọc thêm »