Trang chủ / Tag Archives: Dụ ngôn Người Gieo Giống

Tag Archives: Dụ ngôn Người Gieo Giống

Hạt giống Lời Chúa (23.7.014 – thứ Tư, sau Chúa nhật 16 Thường niên)

Hạt giống Lời Chúa (Mt 13, 1-9) 1. Dụ ngôn đầu tiên Đức Giêsu kể nhiều dụ ngôn, nhưng dụ ngôn “Người Gieo Giống” là dụ ngôn đầu tiên. Vì thế, dụ ngôn này có tầm quan trọng đặc biệt; thực vậy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh …

Đọc thêm »

Lời cầu cứu của nô lệ xứ người / các bài đọc lời Chúa (trích từ kinh thánh) trong thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A

Lời cầu cứu của nô lệ xứ người các bài đọc lời Chúa (trích từ kinh thánh) trong thánh lễ Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A

Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A Bài Ðọc I: Is 55, 10-11 “Chúng làm cho đất phì nhiêu”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, …

Đọc thêm »