Trang chủ / Tag Archives: LM Vũ Thế Toàn Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017

Tag Archives: LM Vũ Thế Toàn Giảng Tĩnh Tâm Mùa Vọng 2017

ĐĂNG KÝ tĩnh tâm Mùa Vọng 2019 “Trách nhiệm với cuộc đời”

“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Mùa Vọng là khoảng thời gian cần thiết cho mỗi người chúng ta dành thời gian để nhìn lại chính mình, …

Đọc thêm »