Trang chủ / Tag Archives: Hạt giống Lời Chúa

Tag Archives: Hạt giống Lời Chúa

Hạt giống Lời Chúa (23.7.014 – thứ Tư, sau Chúa nhật 16 Thường niên)

Hạt giống Lời Chúa (Mt 13, 1-9) 1. Dụ ngôn đầu tiên Đức Giêsu kể nhiều dụ ngôn, nhưng dụ ngôn “Người Gieo Giống” là dụ ngôn đầu tiên. Vì thế, dụ ngôn này có tầm quan trọng đặc biệt; thực vậy, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh …

Đọc thêm »