Trang chủ / Hội / Trung tâm gia sư Lasan

Trung tâm gia sư Lasan

Trung tâm gia sư Công Giáo Lasan

Tiểu sử của thánh Lasan – Đấng bảo trợ các nhà giáo dục

Tiểu sử của thánh Lasan Thánh nhân được phúc sinh ra trong một gia đình thật đạo đức, cha Người là một vị thẩm phán nổi danh, mẹ Người là một thiếu phụ rất đạo hạnh. Thánh nhân đúng là hình ảnh của Chúa Giêsu đối với các trẻ thơ. …

Đọc thêm »

Thông báo tuyển gia sư – Trung tâm gia sư Công Giáo LASAN

Hà Nội, ngày 4 tháng 03 năm 2016 TRUNG TÂM GIA SƯ CÔNG GIÁO LASAN THÔNG BÁO  TUYỂN GIA SƯ Gửi các bạn sinh viên Công giáo, Được sự cho phép của cha Đặc trách Phaolo Nguyễn Văn Kiều, Hội Sinh viên Công giáo Tổng giáo phận Hà Nội thành …

Đọc thêm »